Tham vấn chuyên gia về các nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII

Tham vấn chuyên gia về các nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII

Ngày 26/10/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển”. Sự kiện được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia về những vấn đề có thể trở thành đầu vào quan trọng cho các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng

Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng

“Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng” là nội dung của Ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niêm năm 2018. Ấn phẩm do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019” sáng ngày 25/3/2019, tại Hà Nội.
Ngày 17/01/2019, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Tọa đàm về chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam

Ngày 17/01/2019, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Tọa đàm về chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam

Ngày 17/1/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề tài cấp Nhà nước BĐKH.41/16-20 đồng sẽ tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với chủ đề: “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam”.