8 quy định theo Luật Ngoại thương doanh nghiệp Việt cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Đài Loan

8 quy định theo Luật Ngoại thương doanh nghiệp Việt cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Đài Loan

Kể từ năm 2009 đến nay, cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đài Loan đang có những chuyển biến tích cực theo hướng bền vững. Để khai thác tốt tiềm năng và thị hiếu tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Đài Loan cần chú ý hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này tuân theo Luật Ngoại thương.