Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân tại Đắk Lắk

Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân tại Đắk Lắk

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song đến nay tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung thực hiện khá đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển. Đây là cơ sở nền tảng để thời gian tới Đắk Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Đắk Lắk giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

Đắk Lắk giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022. Một trong nội dung được các đại biểu quan tâm là tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đạt quá thấp.
Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Vị trí, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít khó khăn, hạn chế, cần những giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới.
Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 91% dân số

Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 91% dân số

Sáng 30/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
Còn nhiều khó khăn khi giao dịch xuyên biên giới

Còn nhiều khó khăn khi giao dịch xuyên biên giới

Thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt là TMĐT xuyên biên giới có thể sẽ mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của Đắk Lắk, nhất là khi Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, trên “đại lộ” này, vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) đang gặp khó khăn.
Đắk Lắk phát triển cà phê cảnh quan bền vững

Đắk Lắk phát triển cà phê cảnh quan bền vững

Nhờ tham gia chương trình sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội (Chương trình PPI Compact), người dân trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước thay đổi tư duy, cách làm của mình đối với cây cà phê…
Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực KHCN, đa ngành, đa lĩnh vực, có đủ khả năng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng Tây Nguyên.
18 tỷ đồng cho nông nghiệp để tăng khả năng chống biến đổi khí hậu

18 tỷ đồng cho nông nghiệp để tăng khả năng chống biến đổi khí hậu

Tổng mức đầu tư cho toàn dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR) trên 783 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại trên 703 tỷ đồng do GCF viện trợ, ủy thác qua UNDP. Đối với Đắk Lắk, tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng (gồm: vốn ODA trên 102 tỷ đồng; vốn đối ứng gần 16 tỷ đồng).