Quảng cáo
Quản lý mối quan hệ đại chúng  để nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp

Quản lý mối quan hệ đại chúng để nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp

Danh tiếng của doanh nghiệp được coi là một trong những tài sản thiết yếu nhất. Mối quan hệ đại chúng (Public Relation- hay PR) là một công cụ quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần hiểu được cách thức thiết lập những mối quan hệ đại chúng và nâng cao hình ảnh đẹp, thông qua cách tiếp cận chiến lược PR hiệu quả nhằm tạo dựng một danh tiếng vững chắc, đáng tôn trọng.