Quảng cáo
Rau quả "đánh rơi" hàng tỷ USD vì khoảng trống chế biến

Rau quả "đánh rơi" hàng tỷ USD vì khoảng trống chế biến

Ngành rau quả Việt Nam chủ yếu vẫn xuất tươi hơn 76%, tỷ lệ chế biến rất khiêm tốn, trong khi người tiêu dùng thế giới ngày càng có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm rau quả chế biến. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến sâu để khỏa lấp khoảng trống hàng tỷ USD này.
Trên 350 tiêu chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Trên 350 tiêu chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, qua đó đã có hơn 350 tiêu chuẩn mới đã được giới thiệu cho hơn 2.000 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng, triển khai.
Thương mại điện tử – Những công nghệ phải có ở thời 4.0

Thương mại điện tử – Những công nghệ phải có ở thời 4.0

Các doanh nghiệp TMĐT châu Á cũng đang trong cuộc chạy đua đầu tư công nghệ để phát triển kinh doanh và tránh không bị tụt hậu ở thời công nghiệp 4.0. Giọng nói được xem là giao diện ưa thích đối với người mua sắm mới, một phần vì tính dễ sử dụng và không đòi hỏi phải biết chữ.