Các chính sách ưu tiên để phát triển kinh tế trước các thách thức biến đổi khí hậu

Các chính sách ưu tiên để phát triển kinh tế trước các thách thức biến đổi khí hậu

Báo cáo quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam (CCDR) của Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam đang ngày càng chứng kiến nhiều tác động của biến đổi khí hậu lên sự phát triển của đất nước. Báo cáo trình bày một bộ năm gói chính sách ưu tiên, cần sự chú trọng từ phía Chính phủ Việt Nam để hoàn thành mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu.
Vai trò của đầu tư tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Vai trò của đầu tư tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang gây ra những hệ lụy khôn lường như: nhiệt độ trái đất tăng, nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường... dẫn đến những bất ổn về kinh tế - xã hội. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các quốc gia đã đưa ra nhiều giải pháp và một trong những giải pháp được chú trọng thực hiện là tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích vai trò của đầu tư tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này…
Gợi ý chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

Gợi ý chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

Đại dịch Covid-19 gây cú sốc đa chiều cho nhiều đất nước, nhất là những nước đang phát triển. Trên cơ sở nghiên cứu chính sách giải cứu kinh tế mà trọng tâm là chính sách tài khóa hậu Covid-19 ở các quốc gia trên thế giới, bài viết gợi ý về chính sách hậu Covid-19 cho Việt Nam. Quan điểm nổi bật được đề cập tới, đó là phải thực thi chính sách tài khóa kịp thời, đủ lớn và mang tính trung hạn, tác động hiệu quả đến tiêu dùng tư nhân và đầu tư tư nhân nhằm vực dậy nền kinh tế…
Thúc đẩy hiệu quả đầu tư công và đầu tư tư nhân trong giai đoạn mới

Thúc đẩy hiệu quả đầu tư công và đầu tư tư nhân trong giai đoạn mới

Đầu tư công có vai trò thực sự quan trọng, không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP mà còn thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… hay định hướng phát triển ngành thông qua việc ưu tiên đầu tư vào các ngành trọng điểm. Ở Việt Nam, mặc dù thể chế đầu tư công dần được hoàn thiện, công tác quản lý đầu tư công được tăng cường theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả bước đầu được cải thiện, nhưng trong thực tế vẫn còn tồn tại khó khăn, thách thức...