Đô thị hoá - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Đô thị hoá - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị ban hành ngày 24/1/2022 nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.
 Nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng trong thập kỷ tới

Nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng trong thập kỷ tới

Thập kỷ qua chứng kiến tốc độ đô thị hoá cực nhanh tại các thành phố lớn của Việt Nam, kéo theo đó là nhu cầu nhà ở tăng rất mạnh. Dự báo trong thập kỷ tới, nhu cầu về nhà ở vẫn còn tăng cao.