Phát triển nền kinh tế thông minh dựa trên đổi mới sáng tạo và hàm ý cho các đô thị của Việt Nam

Phát triển nền kinh tế thông minh dựa trên đổi mới sáng tạo và hàm ý cho các đô thị của Việt Nam

Các thách thức ngày càng lớn, từ quá trình đô thị hóa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đã và đang đặt ra yêu cầu tất yếu cần phải hình thành các đô thị đáng sống hơn, phát triển bền vững hơn, thông minh hơn. Bắt kịp với xu thế toàn cầu và quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam đã và đang vận hành các chiến lược xây dựng các thành phố thông minh tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng... Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai các thành phố thông minh trên cả nước đã và đang gặp thách thức. Bài viết làm rõ nội hàm, việc ứng dụng công nghệ để đổi mới sáng tạo nền kinh tế hướng tới “thông minh” trong dài hạn và đưa ra một số hàm ý chính sách trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.
Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Đã có 46 tiêu chuẩn TCVN phát triển đô thị thông minh

Triển khai Đề án 950 phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành năm 2018, các Bộ, ngành đã và đang nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh.
Thí điểm xây dựng đô thị thông minh

Thí điểm xây dựng đô thị thông minh

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tăng cường công tác triển khai thí điểm đô thị thông minh tại các địa phương, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp kết nối với các tổ chức trong nước và quốc tế.
Thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

Thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

Phát triển đô thị thông minh là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời, xây dựng phát triển đô thị thông minh cũng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Vô tình tiếp tay cho hàng giả

Vô tình tiếp tay cho hàng giả

Nhiều người tiêu dùng biết sản phẩm mình mua trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn mua vì giá rẻ. Hành vi này vô tình tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân thu lợi bất chính.
"Lơ mơ" hình ảnh đô thị thông minh?

"Lơ mơ" hình ảnh đô thị thông minh?

Đã có 30 địa phương ký biên bản hợp tác với các tập đoàn công nghệ để triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh “smart city” với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.