Doanh nghiệp châu Âu mong muốn đầu tư vào chuyển đổi số, tăng trưởng xanh của Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu mong muốn đầu tư vào chuyển đổi số, tăng trưởng xanh của Việt Nam

Sáng ngày 14/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với Phái đoàn Kinh doanh EU-ABC do ông Jens Ruebbert - Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Trưởng đoàn Hội đồng Kinh doanh châu Âu – ASEAN (EU-ABC) và ông Alain Cany - Chủ tịch EuroCham Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson đồng Trưởng đoàn.
2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

42% doanh nghiệp châu Âu dự đoán rằng công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Đặc biệt, 2% người trả lời BCI cho biết họ đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, điều này cho thấy rằng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam

Các doanh nghiệp Châu Âu đã kết thúc năm 2021 với tinh thần tích cực và lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, dựa trên kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index - BCI) từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).