Việt Nam đang có cơ hội lớn thu hút nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu


Việt Nam đang có cơ hội lớn thu hút nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

 Ông Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch EuroCham Việt Nam. Ảnh: Trọng Hiếu.
Ông Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch EuroCham Việt Nam. Ảnh: Trọng Hiếu.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng là phù hợp với mục tiêu của Việt Nam. Đây cũng là thế mạnh của châu Âu.

Về năng lượng, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Doanh nghiệp châu Âu có thế mạnh ở lĩnh vực này, họ muốn đầu tư vào Việt Nam và đang sốt ruột. Các dự án năng lượng đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn và thời gian triển khai rất lâu. Cái cần làm bây giờ là Chính phủ sớm thông qua Quy hoạch điện VIII, sau đó là đưa ra các ưu đãi rõ ràng, nâng cao tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Cần hiểu rằng việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh không đơn thuần chỉ là góp phần bảo vệ môi trường. Nó còn có mục tiêu sâu xa là thỏa mãn điều kiện để được xuất khẩu vào thị trường châu Âu. 

Thứ hai là logistics, giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển. Đây cũng là thế mạnh của doanh nghiệp châu Âu. 

Đối với đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ chế đối tác công-tư (PPP) hiện không được triển khai một cách hiệu quả, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP hay lựa chọn nhà thầu cần phải minh bạch hơn.

Lược trích ý kiến của ông Nguyễn Hải Minh - Phó chủ tịch EuroCham Việt Nam trong bài "Phó chủ tịch EuroCham: Thuế tối thiểu toàn cầu - cơ hội cải cách cho Việt Nam" - Kim Ngân, Trí Đức/nhadautu.vn