Tổng cục Hải quan:

Gỡ vướng về thuế cho doanh nghiệp chế xuất nhận gia công

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3805/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Chitwing Precision Tech Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hoạt động nhận gia công của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho DN nội địa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, về việc xử lý thuế đối với trường hợp DNCX nhận gia công cho DN nội địa, Tổng cục đã có hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 5589/TCHQ-TXNK và Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021.

Theo đó, đối với DN nội địa, trường hợp DNCX nhận gia công cho DN nội địa, khi nhận lại sản phẩm đặt gia công từ DNCX thì DN nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuế gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do DNCX cung cấp và các khoản điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà DN nội địa đưa đi gia công tại DNCX.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), DN nội địa phải kê khai nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 2019/2013/TT-BTC.

Đối với DNCX, việc tính thuế GTGT đối với dịch vụ gia công của DNCX cung cấp cho DN nội địa, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Chitwing Precision Tech Việt Nam đối chiếu quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 xác định rõ hoạt động gia công của DNCX có hay không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam để áp dụng chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp hoạt động gia công DNCX thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 thì DNCX hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động gia công nêu trên với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu quy định hiện hành và hướng dẫn tại các văn bản trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện đúng quy định.