Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy tinh thần dân tộc, xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho đất nước Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy tinh thần dân tộc, xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho đất nước Việt Nam

Gặp mặt các doanh nghiệp gia đình tiêu biểu chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các doanh nhân quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho một đất nước Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc.
Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững

Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ, tổ chức Diễn đàn “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững”.
Phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết

Phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp (DN) để xây dựng và phát triển cộng đồng DN, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết.
Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Chiều 14/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Khát vọng, bản lĩnh doanh nhân thời kỳ mới

Khát vọng, bản lĩnh doanh nhân thời kỳ mới

Đội ngũ doanh nghiệp (DN), doanh nhân đã và đang khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xu thế toàn cầu hóa trong bối cảnh mới đòi hỏi cộng đồng DN, doanh nhân của tỉnh tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao năng lực, mạnh dạn sáng tạo, đổi mới, tạo đột phá để tăng tốc mạnh hơn trong những chặng đường kế tiếp.
Phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ doanh nghiệp (DN), doanh nhân của tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực phục hồi sản xuất, tạo những bước phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô. Các DN, doanh nhân đã năng động, sáng tạo tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.
Doanh nhân, doanh nghiệp tạo nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Doanh nhân, doanh nghiệp tạo nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Qua triển khai thực hiện Chương trình hành động số 45 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân của tỉnh tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, nhất là thực hiện đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu quan trọng mà Chương trình hành động số 45 đề ra.