Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Theo Văn Toán/nhandan.vn

Chiều 14/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai xây dựng Đề án; các nội dung chính của dự thảo Nghị quyết mới, đồng chí Phạm Tấn Công, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân” đã được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bám sát kế hoạch đã đề ra.

Cho tới nay, căn cứ vào các đề cương đã được Ban Chỉ đạo thống nhất, 63/63 Tỉnh ủy/Thành ủy, 22/22 cơ quan Trung ương đã thực hiện Báo cáo tổng kết theo chức năng nhiệm vụ của mình. Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức khảo sát tại 5 địa phương, ba bộ/ngành; tổ chức ba cuộc tọa đàm và hội thảo khoa học với nhiều bài trình bày, tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân; giao và đặt hàng thực hiện 12 báo cáo chuyên đề.

Tất cả những nội dung công việc nêu trên đã được tiến hành thực chất, hiệu quả và rất khẩn trương, qua đó đã cho thấy các góc nhìn khác nhau, góp phần bổ sung thêm những quan điểm, những lý luận và thực tiễn sâu sắc hơn để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án, dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết mới về phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Trung ương trong thời gian sớm nhất, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm, đi đến thống nhất các nội dung, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết mới.

Cụ thể: Những điểm căn bản, nổi bật trong đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết 09; việc đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn tới; lựa chọn tên cho nghị quyết mới; các quan điểm, mục tiêu trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới; nội dung và tính đồng bộ, đầy đủ, toàn diện của 8 nhóm phương hướng nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Nghị quyết mới; về nội dung đề xuất tổ chức thực hiện để Nghị quyết mới có thể đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả, rút kinh nghiệm từ một số hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 thời gian qua.

Với tinh thần đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi về Dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết mới với những nội dung cụ thể liên quan đến bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế; kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết 09; sự cần thiết ban hành nghị quyết mới; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và đặc biệt là về nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý kiến phát biểu cụ thể, sâu sắc và toàn diện của các đại biểu. Một số thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09, bối cảnh quốc tế và trong nước, từ đó chỉ ra các cơ hội và thách thức cho việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo còn có thêm nhiều ý kiến góp ý cụ thể hơn, tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ, nhất là thay đổi tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế-xã hội, các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm, về đào tạo đội ngũ doanh nhân.

Để bảo đảm thời gian và chất lượng Đề án, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên để hoàn thiện các dự thảo, trình Bộ Chính trị đúng với kế hoạch đã đề ra.