Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỷ đồng

Trong quý đầu của năm 2022, thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 54.186 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021. 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc chuyển đổi số

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc chuyển đổi số

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho rằng, với mức độ cạnh tranh lớn, trong tương lai, doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị "chấm dứt” nếu không chuyển đổi số.
“Nở rộ” bancassurance

“Nở rộ” bancassurance

Bảo hiểm đã và đang là mũi nhọn trong chiến lược tăng trưởng của nhiều ngân hàng thương mại.
4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 4/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 813.677 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019; tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019.