4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng

Hà Anh

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 4/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 813.677 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019; tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 4 đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, doanh thu phí của thị trường bảo hiểm nói chung và khối nhân thọ nói riêng trong 5 tháng đầu năm 2020 có thể tiếp tục giảm sút so với cùng kỳ năm 2019, do chịu tác động của dịch Covid-19.

“Ngành Bảo hiểm sẽ có mức tăng trưởng khả quan hơn các ngành nghề kinh tế khác, nhưng không cao bằng cùng kỳ các năm trước. Nếu mức tăng trưởng của  thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giảm xuống 20%/năm, thì cũng là mức tăng trưởng khá tốt”, ông Dũng nhận định.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm ước đạt 48,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%; chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đạt khoảng 15 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. 

Được biết, năm 2019, tổng doanh thu của toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 129.120 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 21.327 tỷ đồng; Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt khoảng 10,5 triệu hợp đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.