Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 16%

Theo Kim Lan/tinnhanhchungkhoan.vn

Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.
6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 14%. 

Cũng trong 6 tháng qua, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 19.105 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 10.004 tỷ đồng, phi nhân thọ ước bồi thường 9.101 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường 36%). 

Riêng khối phi nhân thọ, trong cơ cấu doanh thu, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất là 32% (8.353 tỷ đồng, tăng 18%), tiếp đến là bảo hiểm sức khỏe 30% (7.201 tỷ đồng, tăng 10%), bảo hiểm tài sản thiệt hại 14% (3.419 tỷ đồng, tăng 10%), bảo hiểm cháy nổ 9% (2.620 tỷ đồng, tăng 38%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 6% (1.318 tỷ đồng, tăng 5%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 5% (1.054 tỷ đồng, tăng 5%).

Bên cạnh đó, doanh thu từ các nghiệp vụ khác, bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm (506 tỷ đồng, giảm 1%), bảo hiểm hàng không (293 tỷ đồng, tăng 19%), bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính (251 tỷ đồng, bằng cùng kỳ), bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (145 tỷ đồng, tăng 34%), bảo hiểm nông nghiệp (31 tỷ đồng, tăng 11%), bảo hiểm bảo lãnh (15 tỷ đồng, giảm 19%)...