Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Tính từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh tại 191 văn bản; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 quy định kinh doanh tại 56 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 41%.
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Đơn giản hóa thủ tục, hướng tới hải quan phi giấy tờ

Đơn giản hóa thủ tục, hướng tới hải quan phi giấy tờ

Nhằm hướng tới kết nối với các bên thông qua việc chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để tạo các dịch vụ hải quan số, Tổng cục Hải quan vừa ra Chỉ thị số 384/CT-TCHQ về đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022.
Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Sớm xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai diện rộng Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Triển khai diện rộng Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020. Đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì.