Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2023 dành cho công dân

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2023 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội. Báo cáo với các thông tin ngắn gọn, dễ hiểu về tình hình tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm giúp người dân dễ dàng nắm bắt.
Dự toán chi ngân sách năm 2023 tăng 16,3%

Dự toán chi ngân sách năm 2023 tăng 16,3%

Dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2023 là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng (+16,3%) so với dự toán năm 2022 . Trong đó, chi ngân sách trung ương chiếm 62,3%; chi ngân sách địa phương chiếm 37,7%.
Chỉ thanh toán khi có trong dự toán được giao

Chỉ thanh toán khi có trong dự toán được giao

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Theo dự thảo, chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách.
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng cao nhất thế giới ở mức 8,4%

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng cao nhất thế giới ở mức 8,4%

Các hoạt động kinh tế của Ấn Độ hiện nay đã trở lại bình thường, đây là quý thứ tư liên tiếp GDP của Ấn Độ quay trở lại tăng trưởng tích cực sau hai quý suy giảm vào năm 2020. Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 8,4% trong quý 2/2021 (từ tháng 7 tới tháng 9).
Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Lập dự toán ngân sách nhà nước là khâu mở đầu của quy trình ngân sách nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ huy động nguồn lực cho thực hiện ngân sách và phân phối các nguồn lực đó. Khi đó, lập dự toán ngân sách nhà nước được định nghĩa như là việc lập kế hoạch của Nhà nước về quy mô nguồn lực cần phải huy động trong xã hội để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, nhằm thực thi các chức năng, nhiệm vụ của mình. Bài viết này trình bày về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động (PBB).
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021, Bộ Tài chính đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.