VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 phải đảm bảo đúng quy định; dựa trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Lập dự toán ngân sách nhà nước là khâu mở đầu của quy trình ngân sách nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ huy động nguồn lực cho thực hiện ngân sách và phân phối các nguồn lực đó. Khi đó, lập dự toán ngân sách nhà nước được định nghĩa như là việc lập kế hoạch của Nhà nước về quy mô nguồn lực cần phải huy động trong xã hội để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, nhằm thực thi các chức năng, nhiệm vụ của mình. Bài viết này trình bày về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động (PBB).

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội” nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021, Bộ Tài chính đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Khi vận hành ngân sách cho các hoạt động của Chính phủ và các đơn vị công, việc lập dự toán, thực hiện và quyết toán là một quy trình quan trọng, bởi nó tạo sự an toàn và nâng cao tính kỷ luật trong ngân sách quốc gia. Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến việc làm sao có thể hạn chế khoảng cách khác biệt giữa số liệu dự toán và báo cáo quyết toán cuối năm tài chính và có thể thấy được dòng tiền chi tiêu trong tương lai gần để có những hoạch định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn khác nhau. Bài viết giới thiệu về khái niệm và đặc điểm của một mô hình hiện đại là khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Thông qua việc so sánh giữa dự toán truyền thống với dự toán trung hạn, bài viết còn làm rõ mối quan hệ giữa mô hình này với kế toán công.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn đối với chế độ tiền lương, trợ cấp năm 2020

Thực hiện cơ chế tạo nguồn đối với chế độ tiền lương, trợ cấp năm 2020

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020 là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trước ngày 31/12/2019

Phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trước ngày 31/12/2019

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính

Ngày 28/12/2018, Tạp chí Tài chính đã ban hành quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính.

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Phân cấp quản lý tài chính trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Ngày 26/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BTC về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Ngày 04/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính.

Một số vấn đề về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Một số vấn đề về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bối cảnh kinh tế năm 2017 đã đặt ra cả thuận lợi và khó khăn cho việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những kết quả đạt được của năm 2017 đem lại những bài học tốt cho việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Bài viết đánh giá khái quát về tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 và những phân tích nhận định về việc thực hiện ngân sách nhà nước 2018.

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ngày 1/2, Ấn Độ tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp để xóa bỏ việc giao dịch tiền ảo.

Chương trình hành động 2018 của Chính phủ: Hy vọng và tin tưởng

Chương trình hành động 2018 của Chính phủ: Hy vọng và tin tưởng

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ngay ngày đầu năm mới 2018.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tạp chí Tài chính

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tạp chí Tài chính

Tạp chí Tài chính ngày 05/01/2018 đã ban hành quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tạp chí Tài chính.

Thận trọng với những thử nghiệm đổi mới

Thận trọng với những thử nghiệm đổi mới

Như tên gọi, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải “thật sự đặc biệt” và có những cơ chế, chính sách vượt trội, khác so với các luật hiện hành. Nhấn mạnh điều này trong phiên thảo luận chiều qua, song nhiều ĐBQH cũng chỉ rõ, mọi thử nghiệm đổi mới phải bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp cũng như yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em thực hiện thế nào?

Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em thực hiện thế nào?

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13796/BTC-NSNN hướng dẫn chi tiết về bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước

Trong phiên thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020 ngày 31/10, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều ý kiến về mở rộng, nuôi dưỡng nguồn thu và phân bổ ngân sách nhà nước.

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại?

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại?

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với một số hoạt động đối ngoại sẽ thực hiện theo các quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017 theo quy định tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 23/10/2017, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XIV đã chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ làm việc trong 26 ngày (từ ngày 23/10-24/11/2017).