Thu ngân sách nhà nước đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với cùng kỳ nhiều năm qua

Thu ngân sách nhà nước đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với cùng kỳ nhiều năm qua

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2022 đạt khá so mức thực hiện cùng kỳ nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ. Cụ thể, tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt gần 1.003 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021.