Thu ngân sách nhà nước đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với cùng kỳ nhiều năm qua

Việt Dũng

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2022 đạt khá so mức thực hiện cùng kỳ nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ. Cụ thể, tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt gần 1.003 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021.

8 tháng qua, thu nội địa ước đạt 951,789 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2021.
8 tháng qua, thu nội địa ước đạt 951,789 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý, số thu từ dầu thô ước đạt 51,085 tỷ đồng, bằng 181,2% so với dự toán, bằng 198,8% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 107,3 USD/thùng, bằng 178,8% so với giá dự toán, bằng 164,9% so với cùng kỳ...

Bên cạnh đó, thu nội địa ước đạt 951,789 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 733,212 tỷ đồng, bằng 80,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế thì thu thuế, phí nội địa không kể các khoản đột biến như tiền thuê đất một lần của các địa phương lớn thì ước tăng 6,9% so cùng kỳ.

Nhìn chung, kết quả thu NSNN 8 tháng đầu năm 2022 đạt khá so mức thực hiện cùng kỳ nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ (tỷ trọng 8 tháng năm 2020 đạt 57,8%, bằng 91,7% cùng kỳ; 8 tháng năm 2021 đạt 62,9%, bằng 112,8% cùng kỳ). Có đến có 16/19 khoản thu, sắc thuế và có 60/63 địa phương đạt khá so dự toán (trên 68%).

Trong đó, một số khoản thu sắc thu, sắc thuế đạt khá cả về dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ năm 2021. Điển hình như: khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 74,7%, tăng 9,5% so cùng kỳ; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 82%, tăng 18,4% so cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 98,9%, tăng 27,7% so cùng kỳ; Thu lệ phí trước bạ ước đạt 88,9%, tăng 23,6% so cùng kỳ; Thu tiền cho thuê đất ước đạt 101,7%, tăng 39,3% so cùng kỳ...

Đáng lưu ý, tại một số địa phương đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ như Hưng Yên, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Bà Rịa –Vũng Tàu, Quảng Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang…