6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 565.606 tỷ đồng


Theo số liệu của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2020, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 565.606 tỷ đồng, bằng 45,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Tài chính,Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, nếu tính toán cả số tiền gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì số thu đạt mức 49,2% dự toán. Con số này đã phản ảnh chính xác tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm khi quý I/2020 thu NSNN chủ yếu là từ kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019; diễn biễn thu các tháng 4, 5, 6 đều giảm do chịu tác động của dịch bệnh.

Cụ thể, thu từ dầu thô, ước đạt 21.064 tỷ đồng, bằng 59,8% so với dự toán, bằng 71,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước đạt 544.542 tỷ đồng, bằng 44,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 418.849 tỷ đồng, bằng 41,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 89,8% so với cùng kỳ năm 2019...

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Qua đó, tính đến hết tháng 6/2020, toàn ngành thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 258.851 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước là 26.880,38 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra ước đạt là 10.002,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ ước là 565,6 tỷ đồng; giảm lỗ ước là 16.311,97 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách ước đạt là 4.523,12 tỷ đồng, đạt 62,87% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Cao Anh Tuấn cũng đã báo cáo 4 điểm nổi bật trong công tác Thuế 6 tháng đầu năm mà ngành Thuế đã triển khai, gồm:

Một là, hoàn thành vượt mục tiêu về số lượng và trước 10 tháng việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục Thuế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vượt chỉ tiêu số lượng sáp nhập các chi cục thuế khu vực, giảm từ 711 xuống còn 415 chi cục thuế.

Hai là, ngành Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đồng thời tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách đó.

Ba là, toàn Ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng điện tử hóa các dịch vụ thuế, đặc biệt là việc hoàn thành trước 6 tháng việc đưa 93 thủ tục về thuế lên cổng dịch công quốc gia.

Bốn là, triển khai Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã tập trung xây dựng các nghị định, đến nay đã cơ bản hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, kết quả thu NSNN 6 tháng do ngành Thuế quản lý đạt 45,8% so với dự toán, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính toán cả số tiền gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì số thu đạt mức 49,2% dự toán.