9 tháng, Cục Thuế Lai Châu thu ngân sách đạt 97% dự toán pháp lệnh

PV.

Cục Thuế Lai Châu cho biết, tính đến ngày 30/9/2021, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục đạt 1.459,6 tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán pháp lệnh, đạt 76,2% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Thuế Lai Châu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động toàn Cục, số thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả khả quan.

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 của Cục Thuế Lai Châu được Bộ Tài chính giao là 1.470 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.450 tỷ đồng; Hội đồng nhân dân Tỉnh giao là 1.915 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.885 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN của Cục Thuế Lai Châu tính đến ngày 30/9/2021 là 1.459,6 tỷ đồng đạt 99,3% dự toán pháp lệnh, đạt 76,2% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 1.403,2 tỷ đồng, đạt 97% dự toán pháp lệnh, đạt 74,4% dự toán HĐND Tỉnh và bằng 103,7% so với cùng kỳ năm trước. Qua tổng hợp số liệu của Cục, đã có 5/9 đơn vị tiến độ thu NSNN đạt trên 75%, trong đó có 01 đơn vị đã hoàn thành vượt dự toán được giao.

Mặc dù, kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khích lệ, nhưng nhiệm vụ thu của toàn ngành những tháng cuối năm còn rất nặng nề và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Cục Thuế Lai Châu yêu cầu các đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn khăn, khai thác tối đa nguồn thu còn tiềm năng để phấn đấu thu đạt dự toán được giao.