Quảng cáo
Phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu thị trường

Phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu thị trường

Theo FiinRatings, trong tháng 7, quy mô giá trị phát hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm mạnh, chỉ ở mức gần 22 nghìn tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ. Hoạt động phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng cộng 21 đợt phát hành, chiếm 89% giá trị phát hành của thị trường sơ cấp.
Việt Nam có thể “về đích” mục tiêu xếp hạng tín nhiệm BBB- sớm hơn

Việt Nam có thể “về đích” mục tiêu xếp hạng tín nhiệm BBB- sớm hơn

Theo đánh giá của FiinRatings (FiinGroup), việc S&P Global Ratings nâng hạng Việt Nam lên mức BB+ là tín hiệu đáng mừng và đã góp phần đưa mục tiêu BBB- đến năm 2030 của Việt Nam theo “Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030” có tính khả thi cao hơn nhiều. Thậm chí, nếu như các tiêu chí tiếp tục được cải thiện thì Việt Nam có thể về đích mục tiêu này sớm hơn vào năm 2025.