FiinRatings xếp hạng tín nhiệm mức A+ đối với Techcombank

Tuấn Thủy

FiinRatings xếp hạng Tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ở mức điểm A+ với triển vọng xếp hạng "Ổn định".

Hồ sơ tín dụng của Techcombank được đánh giá sẽ duy trì ổn định trong 24 tháng tới.
Hồ sơ tín dụng của Techcombank được đánh giá sẽ duy trì ổn định trong 24 tháng tới.

Mức điểm Xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành của Techcombank ở mức A+ với triển vọng "Ổn định" phản ánh ý kiến của FiinRatings về việc hồ sơ tín dụng của Ngân hàng sẽ duy trì ổn định trong 24 tháng tới, nhờ vào vị thế kinh doanh vững chắc, cùng với hồ sơ vốn và khả năng sinh lời tốt của Ngân hàng.

Việc Techcombank xây dựng và vận hành quy trình quản trị rủi ro có tính toàn diện cao, cùng với hoạt động quản trị tài sản - nợ (ALM) chặt chẽ đã giúp hạn chế rủi ro tập trung của mình trong hoạt động cho vay các lĩnh vực có mức độ biến động mạnh theo chu kỳ và mức độ thâm dụng vốn lớn như bất động sản, xây dựng và các ngành liên quan.

Bên cạnh đó, khả năng huy động vốn và vị thế thanh khoản của Techcombank cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc duy trì sự gắn bó của phân khúc khách hàng có thu nhập cao và trung bình, cùng với vị thế dẫn đầu về thị phần tiền gửi không kỳ hạn.

Theo FiinRatings, vị thế kinh doanh của Techcombank được đánh giá ở mức "Tốt" nhờ vào việc Techcombank luôn duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, và thuộc Nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng với hệ thống.

Tính đến quý II/2023, về mặt quy mô, Techcombank thuộc nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam, với thị phần dư nợ cho vay ròng (466,5 nghìn tỷ đồng) và tiền gửi khách hàng (381,9 nghìn tỷ đồng) lần lượt xếp thứ 7 và thứ 10 trong số 35 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Hồ sơ vốn và khả năng sinh lời là những điểm mạnh chính đóng góp vào điểm tín nhiệm của nhà băng này khi so sánh với các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam.

Vị thế rủi ro của Techcombank được đánh giá ở mức "Phù hợp", phản ánh năng lực quản trị rủi ro tốt so với mặt bằng chung Ngành, bao gồm quy trình thẩm định và giám sát cho vay thận trọng, hoạt động quản lý tài sản -nợ chặt chẽ; điều này giúp hạn chế rủi ro tập trung của Ngân hàng trong hoạt động cho vay các lĩnh vực có mức độ biến động mạnh theo chu kỳ và mức độ thâm dụng vốn lớn như bất động sản, xây dựng và các ngành liên quan.

Tuy nhiên, hồ sơ nguồn vốn và thanh khoản của Techcombank được đánh giá ở mức "Trung bình" do Ngân hàng này có sự phụ thuộc lớn hơn so với trung bình ngành vào các nguồn vốn có tính ổn định thấp. Ngược lại, Techcombank đang có kế hoạch để gia tăng nguồn vốn ổn định và được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự gắn bó của tập khách hàng có mức thu nhập cao và trung bình.

Đặc điểm về cấu trúc vốn và những chiến lược đa dạng hóa để giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn bán buôn của Ngân hàng là những yếu tố công ty xếp hạng tín nhiệm này sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật đối với hồ sơ tín dụng của Techcombank.

Hiện, FiinRatings áp dụng mức xếp hạng cơ bản cho ngành Ngân hàng ở Việt Nam ở mức A-, phản ánh những đánh giá về rủi ro từ môi trường vĩ mô và rủi ro đặc thù ngành mà các ngân hàng hoạt động ở Việt Nam phải đối mặt.

Nhìn chung, triển vọng về hồ sơ tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ổn định nhờ vào các chính sách hỗ trợ đã và đang được thực hiện của Chính phủ, cũng như kỳ vọng về việc phục hồi kinh tế trong trung hạn mặc dù tồn tại những thách thức trong ngắn hạn.

Mức điểm xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng dự kiến sẽ duy trì ổn định, mặc dù vậy, FiinRatings đánh giá có sự phân hóa nhất định về chất lượng tài sản, do đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn vốn và khả năng sinh lời tại các ngân hàng.