Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua đại dịch

Việt Dũng

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết liệt đồng bộ triển khai các giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế được thụ hưởng kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, để chính sách hỗ trợ về thuế đến với doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Văn bản số 1672/UBND-KT triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ tới các sở, ban, ngành và quận huyện, thị xã trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã tích cực hỗ trợ người nộp thuế trong việc triển khai và tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Qua đó, tính đền ngày 30/7 (hạn cuối tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn), Cục Thuế Thành phố đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức với số thuế đề nghị gia hạn khoảng 7 nghìn tỷ đồng; số tiền thuê đất đề nghị gia hạn khoảng 1 nghìn tỷ đồng; tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 600 hộ kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn hơn 12 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/7, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện gia hạn được trên 6.370 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và số tiền thuê đất được gia hạn là gần 900 tỷ đồng...

Theo Cục Thuế Thành phố, qua khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp đã đánh giá "dễ dàng tiếp cận chính sách giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất hơn so với việc vay vốn, lãi suất không đồng hay chính sách bảo hiểm". Chính sách giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất đã thực hiện được vai trò tạo ra cơ cấu dòng tiền, tạo thêm năng lực cho doanh nghiệp trong việc cầm cự trong thời gian tạm ngừng sản xuất kinh doanh.

Ngày 21/7/2021, theo đề xuất của Cục Thuế TP. Hà Nội, UBND Thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 được hỗ trợ với mức là 1,5 triệu đồng/người/lần; hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thời gian dừng hoạt động từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp quận/huyện.

Tiếp đó, ngày 29/7/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 29592/CTHN-KK  quyết định không xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố. Theo đó, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh COVID-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị cách ly không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ thuế theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các sở, ban ngành của Thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế...

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hiện đang nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một khi các chính sách này được các cấp có thẩm quyền ban hành, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân một cách sớm nhất.

Trong hai ngày 14 và 15/7/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã  tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến để giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế cho người nộp thuế. Qua đó, hơn 400 câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp người nộp thuế liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế đã được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thông qua website. Số lượng câu hỏi về các vướng mắc trong lĩnh vực thuế đã được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp cao gấp 5 lần so với hội nghị hỗ trợ thông thường. Chương trình đã được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao, nhiệt tình hưởng ứng và ghi nhận.