Hải quan Bắc Ninh bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, xác định trị giá tính thuế cho cán bộ, công chức

Trần Huyền

Trong hai ngày 12-13/9/2023, Cục Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho các cán bộ, công chức.

Các cán bộ, công chức tham dự khóa học.
Các cán bộ, công chức tham dự khóa học.

Dự và chỉ đạo, quán triệt tinh thần khóa học có ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh; ông Dương Minh Đức - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh; ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam.

Khóa học có sự tham gia của gần 40 học viên là cán bộ, công chức công tác tại các chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh.

Theo chương trình khóa học, các học viên đã được các giảng viên đến từ Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) truyền đạt các nội dung như: Kiến thức tổng quan công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế hiện nay; nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu; kỹ năng tham vấn, kiểm tra trị giá; kỹ năng xác định trị giá; hướng dẫn cách thức thực hiện công tác tham vấn giá, từ khâu chuẩn bị tài liệu, đặt câu hỏi tham vấn, tìm hiểu các nguồn thông tin liên quan đến trị giá...

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã kết hợp hướng dẫn học viên giải quyết một số tình huống nghiệp vụ liên quan cũng như một số vấn đề mà công chức cần lưu ý trong quá trình tác nghiệp kiểm tra mã số hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức trong công tác kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó, giúp cán bộ, công chức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.