Tháng 1/2023, giao dịch của thị trường UPCoM kém sôi động

Tháng 1/2023, giao dịch của thị trường UPCoM kém sôi động

Trong tháng 1/2022, thị trường UPCoM có diễn biến giao dịch kém sôi động với thanh khoản giảm đáng kể. Tuy nhiên, tại ngày 31/1/2023, giá trị vốn hóa thị trường vẫn đạt 1.004,77 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối tháng trước.
Tổng giá trị giao dịch đạt 1.284.655 tỷ đồng

Tổng giá trị giao dịch đạt 1.284.655 tỷ đồng

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.284.655 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.705 tỷ đồng/phiên, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4,75% so với bình quân cả năm 2021.