Tháng 8, hầu hết các chỉ số và thanh khoản thị trường trên HOSE có xu hướng tăng


Tháng 8, hầu hết các chỉ số thị trường, giá trị và khối lượng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đều có xu hướng tăng.

Thống kê của HOSE cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 08/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.280,51 điểm, tăng 6,15% so với tháng 07; VNAllshare đạt 1.279,72 điểm, tăng 5,67% so với tháng 07; VN30 đạt 1.301,44 điểm, tăng 5,64% so với tháng 07.

Tuy nhiên, các chỉ số này trong tháng 8 đều có xu hướng giảm nếu so với cuối năm 2021. Cụ thể, chỉ số VNIndex giảm 14,53% so với cuối năm 2021; VNAllshare giảm 18,23% so với cuối năm 2021; VN30 giảm 15,25% so với cuối năm 2021.

Bảng 1: Thống kê giao dịch theo chỉ số trong tháng 8

Nguồn: hsx.vn
Nguồn: hsx.vn

Cùng đà tăng với chỉ số chính, một số ngành ghi nhận mức tăng gồm chỉ số ngành năng lượng (VNENE) tăng 15,51%; ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 14,02%; ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 9,27%. Bên cạnh đó, ghi nhận giảm là ngành Chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) với 3,60%.

Trong tháng 8, thanh khoản thị trường cổ phiếu ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 15.607 tỷ đồng và 626,87 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 35,68% về giá trị bình quân và 27,18% về khối lượng bình quân so với tháng 07.

Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt hơn 14,41 tỷ cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt 358.962 tỷ đồng; tương ứng tăng 39,29% về khối lượng và 48,61% về giá trị so với tháng 7.

Bảng 2: Top 5 cổ phiếu giao dịch trong tháng 8              

Nguồn: hsx.vn
Nguồn: hsx.vn

Về giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 08/2022, tổng khối lượng giao dịch CW đạt khoảng 733,64 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 475,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,11% về khối lượng và 50,88% về giá trị giao dịch.

Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt khoảng 31,9 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 20,69 tỷ đồng; tương ứng tăng 9,66% về khối lượng và tăng 37,76% về giá trị bình quân so với tháng 07/2022. Cũng trong tháng này, HOSE có 20 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng, tổng giá trị giao dịch của khối ngoại đạt trên 40.482 tỷ đồng, chiếm 5,63% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị trên 1.797 tỷ đồng.

Bảng 3: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 

Nguồn: hsx.vn
Nguồn: hsx.vn

Số liệu của HOSE cho thấy, tính đến hết ngày 31/08/2022, có 551 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 401 mã cổ phiếu, 02 mã chứng chỉ quỹ đóng, 09 mã chứng chỉ quỹ ETF, 136 mã chứng quyền có bảo đảm và 03 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 135 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,09 triệu tỷ đồng, tăng 6,23% so với tháng trước, tương đương 61% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

Đến hết tháng 08/2022, trên HOSE có 45 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó, 03 doanh nghiệp duy trì vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

PV.