Thị trường chứng khoán phái sinh quý I/2023: Khối lượng và giá trị giao dịch đều giảm

PV. (t/h)

Tính chung trong quý I/2023, khối lượng giao dịch bình quân và giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đều giảm so với quý IV/2022.    

Số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính chung trong quý I/2023, khối lượng giao dịch bình quân đạt 306.288 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 32.269 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 29,58% và 26,51% so với quý IV/2022.    

Dù giảm chung trong quý, song tháng 3/2023, thị trường chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có giao dịch sôi động. Chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1,073.68 điểm, tăng 5,78% so với cuối tháng trước.

Đáng chú ý, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch bình quân tăng 9,19% so với tháng trước, đạt 335.637 hợp đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 07/03/2023 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng, đạt 374.113 hợp đồng. Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 34.881 tỷ đồng/phiên, tăng 7,3% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh, tại phiên giao dịch cuối tháng 3, OI đạt 64.443 hợp đồng, tăng 6,14% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 30/3/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 71.190 hợp đồng, đây cũng là mức OI cao nhất của hợp đồng tương lai VN30 từ trước đến nay trên thị trường phái sinh.

   Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2023

Tháng 2.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

335.637

307.400

9,19%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

34.881

32.509

7,3%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

64.443

60.715

6,14%

Nguồn: hnx.vn

 

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 3/2023 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.244.709 tài khoản, tăng 2,08% so với tháng trước.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 3/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 1,64% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 1,7% trong tháng 2.

Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán cũng giảm so với tháng trước, chiếm 1,08% giá trị giao dịch toàn thị trường so với mức 1,12% trong tháng 2/2023.