Thúc đẩy giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, đầu tư công chính là “vốn mồi” thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân tám tháng chỉ đạt 39,15% kế hoạch và vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, thậm chí tiến độ còn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.
Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công đang thấp hơn cùng kỳ

Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công đang thấp hơn cùng kỳ

Thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến nay trên 3.280 tỷ đồng. Trong đó, vốn phân bổ các nhiệm vụ phải chi và phân bổ chi tiết cho các dự án là 2.843 tỷ đồng; các dự án chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết, với số vốn trên 438 tỷ đồng. Tổng khối lượng thực hiện đến nay đạt 12,78% kế hoạch, thấp hơn 10,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 23,18%). Giá trị giải ngân đạt 10,98% kế hoạch, thấp hơn 12,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 23,18%).
Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021 diễn ra ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề cần ưu tiên để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.