Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Với quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” trong năm 2021, UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng với chức năng bổ sung nguồn lực và đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế.
Kịp thời hỗ trợ lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19

Kịp thời hỗ trợ lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19

Số doanh nghiệp phá sản, tạm ngưng hoạt động do dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc làm của nhiều người lao động. Trong bối cảnh này, cùng với các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được coi là phao cứu sinh của người lao động.
Càng dịch giã, càng phải chuyển mình tích cực

Càng dịch giã, càng phải chuyển mình tích cực

Cuối tháng trước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã “chấm” Tổng cục Thuế là nơi đầu tiên đến làm việc khi ông tính toán các giải pháp cứu doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có khả năng còn kéo dài. Doanh nghiệp có thêm động lực “vượt bão” hay không, phải trông chờ nhiều vào các giải pháp hỗ trợ, ứng xử của các ngành các cấp, trong đó đi đầu là ngành Tài chính và Thuế.