Sử dụng kết quả giám định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để phân loại hàng hóa

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc về việc phân loại mặt hàng nhập khẩu Zincoret Swine.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 26 Luật Hải quan quy định, khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định rõ: Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính nắng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trên cơ sở các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã được cơ quan hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam chưa được lấy mẫu để thực hiện phân tích, phân loại thì Công ty có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật.

Hoặc căn cứ thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam áp dụng cho việc khai báo hải quan.