Rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân để sửa đổi, bổ sung

Rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân để sửa đổi, bổ sung

Bộ Tài chính hiện đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.
Cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng trước yêu cầu thực tiễn vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp. Việc cải cách thuế thu nhập cá nhân theo chiều hướng nào để vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước tăng lên nhưng người nộp thuế không bị gánh nặng thuế quá lớn và đảm bảo sự công bằng là một vấn đề được quan tâm hiện nay tại Việt Nam. Bài viết đánh giá thực trạng cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số quốc gia trên thế giới, qua đó đưa ra hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đã giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đã giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ (nếu có)… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN.
Mức giảm trừ gia cảnh cao, cá nhân thu nhập 22 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Mức giảm trừ gia cảnh cao, cá nhân thu nhập 22 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Các nội dung liên quan đến thời gian tính giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người nộp thuế quan tâm và đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 của Tổng cục Thuế.
Quyết toán thuế năm 2020 cần lưu ý những điểm gì? (*)

Quyết toán thuế năm 2020 cần lưu ý những điểm gì? (*)

Việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 có một số điểm mới cần lưu ý, trong đó tập trung vào các vấn đề như: mức giảm trừ gia cảnh, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân...
Thủ tục giảm trừ gia cảnh cho bố đẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Thủ tục giảm trừ gia cảnh cho bố đẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Theo quy định, người trong độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.