Thận trọng khi giao dịch đối tác Benin tại Dubai

Thận trọng khi giao dịch đối tác Benin tại Dubai

Lại là câu chuyện về giao dịch thương mại với đối tác nước ngoài, một doanh nghiệp về đồ uống của Việt Nam đã gặp “rắc rối” khi giao dịch với đối tác Benin tại Dubai, khi hàng đến cảng nhiều ngày nhưng đối tác không nhận hàng, không thanh toán tiền và cũng không đổi tên vận đơn gốc, để doanh nghiệp Việt có thể bán cho khách hàng khác.