Đa dạng hóa dòng vốn vào bất động sản

Đa dạng hóa dòng vốn vào bất động sản

Bất động sản (BĐS) có tác động lan tỏa rất mạnh sang các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên, việc đầu tư BĐS không hiệu quả có thể gây ra những rủi ro cho chính doanh nghiệp và cả hệ thống tài chính.