Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Việt Hoàng

Sáng ngày 20/7, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc, bắt đầu nghị trình kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc

Theo chương trình, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV sẽ làm việc trong 11,5 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021.

Quốc hội dành 3 ngày làm việc cho công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước. Trong thời gian này, Kỳ họp sẽ bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng và bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Quốc hội dành 8,5 ngày để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.