Tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội từ FTA

Tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội từ FTA

Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật quy trình thủ tục hải quan, quy định về quy tắc xuất xứ và các điều kiện phi thuế quan... để phát huy hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, ngày 18/5/2023, Bộ Tài chính sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực thi hiệu quả cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do”.
Hướng đi nào cho thị trường logistics Việt Nam?

Hướng đi nào cho thị trường logistics Việt Nam?

Ngành logistics Việt Nam còn bị trói buộc bởi nhiều khó khăn và thách thức, tốc độ phát triển của ngành này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, phát triển thương mại.