Hàng không tư nhân cần hỗ trợ tín dụng

Hàng không tư nhân cần hỗ trợ tín dụng

Nhận thức rõ những khó khăn hiện tại, cũng như tiềm lực của ngành hàng không khi nền kinh tế mở cửa trở lại, mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tạo điều kiện, hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngay trong văn bản này, NHNN chưa đề cập đến gói tín dụng hỗ trợ HHK tư nhân.
Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó: Cần thêm các giải pháp hỗ trợ tín dụng?

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó: Cần thêm các giải pháp hỗ trợ tín dụng?

Để ứng phó với tác động của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã áp dụng các giải pháp quyết liệt về lãi suất điều hành và vận động các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Một số ý kiến cho rằng, cần tăng cường thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hơn để cứu doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.