Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng kế toán quản trị chi phí trong lĩnh vực logistics

Kinh nghiệm quốc tế về vận dụng kế toán quản trị chi phí trong lĩnh vực logistics

Chi phí logistics là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Các doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của mình bằng cách tiết giảm chi phí logistic, từ đó làm giảm tổng chi phí của hàng hóa và dịch vụ. Bài viết nghiên cứu quan điểm và cách thức vận dụng kế toán quản trị đối với lĩnh vực logistics của một số quốc gia trên thế giới, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp nói chung và cho lĩnh vực logistics nói riêng.
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi thủy sản dồi dào, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có điều kiện phát triển về kinh tế biển và kinh tế biển cũng là ngành có đóng góp quan trọng cho kinh tế của các địa phương. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, phát triển, ngành Thủy sản phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các dữ liệu thứ cấp thông qua phân tích, so sánh để đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo các tiêu chí thương hiệu, thị trường, hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Từ đó, tác giả đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn trong thời gian tới.