Xử phạt vi phạm hành chính đối với kinh doanh cảng, kho, bãi

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2875/TCHQ-PC gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian triển khai áp dụng Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (VASSCM), Tổng cục  đã nhận được kiến nghị của Cục Hải quan địa phương về một số nội dung xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan và phải xem xét áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các hành vi “không bố trí khu vực lưu giữ riêng hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và hàng tồn đọng theo quy định” thì áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với các hành vi khác như: Không cập nhật thông tin sai khác và gửi đến Hệ thống VASSCM theo quy định; Không cập nhật thông tin thay đổi nguyên trạng hàng hóa và gửi đến Hệ thống VASSCM; Không thực hiện gửi thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát; Không thực hiện đúng việc cập nhật và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin hàng hóa đưa vào, lưu trữ, đưa ra theo quy định sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Để có cơ sở xem xét quá trình thực tiễn triển khai, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức nghiên cứu; trao đổi và tiếp nhận ý kiến tham gia của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; tổng hợp và báo cáo vướng mắc phát sinh thực tế gửi về cơ quan hải quan xem xét, tháo gỡ vướng mắc.