Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

2020 là năm thứ 4 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và chuyển nguồn ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tiếp nối các kết quả đạt được, hệ thống KBNN đã chủ động chuẩn bị các kế hoạch và giải pháp để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán NSNN năm 2020.
Kho bạc Nhà nước đã sẵn sàng cho công tác khóa sổ năm 2019

Kho bạc Nhà nước đã sẵn sàng cho công tác khóa sổ năm 2019

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động cao của toàn hệ thống, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Góp nên mùa khóa sổ, quyết toán thành công

Góp nên mùa khóa sổ, quyết toán thành công

“Khóa sổ, quyết toán” - một nghiệp vụ trở nên quen thuộc với những cán bộ Kho bạc nhà nước (KBNN) dịp cuối năm, thậm chí gần 30 năm chưa một lần nghỉ Tết Dương lịch cũng không phải là điều xa lạ với những người làm công tác kế toán nhà nước hay kiểm soát chi trong hệ thống KBNN trên phạm vi cả nước.