Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

Hồng Đại

2020 là năm thứ 4 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và chuyển nguồn ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tiếp nối các kết quả đạt được, hệ thống KBNN đã chủ động chuẩn bị các kế hoạch và giải pháp để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán NSNN năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trực tuyến khóa sổ kế toán năm 2020 tại Trụ sở KBNN, ngày 19/12/2020.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trực tuyến khóa sổ kế toán năm 2020 tại Trụ sở KBNN, ngày 19/12/2020.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, phiền hà

Ngày 18/12/2020, KBNN đã ban hành Công văn số 7216/KBNN-KSC về một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi NSNN cho tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Công văn số 7216/KBNN-KSC yêu cầu, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch KBNN cần thực hiện nghiêm túc các nội dung tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi NSNN.

"Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN; công chức và người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi", Công văn số 7216/KBNN-KSC nêu rõ.

Lãnh đạo KBNN cũng quán triệt các KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc lưu ý về thời gian kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư và trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; chủ động đôn đốc các chủ đầu tư không dồn khối lượng hoàn thành để thanh toán vào những ngày cuối năm 2020 và rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân vốn đầu tư công chi tiết theo từng dự án đến hết ngày 31/1/2021 là cơ sở thực hiện chuyển nguồn và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Hoàn thành nhiệm vụ khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

Để phục vụ cho công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2020, ngay từ đầu tháng 12/2020, KBNN đã ban hành Công văn số 6809/KBNN-KTNN ngày 01/12/2020 về việc rà soát số liệu 11 tháng năm 2020 và Công văn số 7171/KBNN-KTNN về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên Hệ thống TABMIS. 

Theo đó, lãnh đạo KBNN đề nghị các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết khác đảm bảo thực hiện tốt công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020, cụ thể: Phối hợp với các đơn vị liên quan như cơ quan tài chính, đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan thu trong việc đối chiếu số liệu dự toán, thu chi ngân sách, đôn đốc xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ; Phối hợp với các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu, phối hợp thu trên địa bàn về thời gian thanh toán, đảm bảo các giao dịch thu chi được an toàn, thông suốt; đảm bảo các điều kiện về máy móc, đường truyền...

Bên cạnh các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, KBNN đã lập danh sách đội hỗ trợ, phân công nhiệm vụ các nhóm/tổ, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ công tác khóa sổ, quyết toán năm 2020. Cán bộ đội hỗ trợ bao gồm hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật của các vụ, cục, các đối tác hỗ trợ của KBNN...

Đồng thời, KBNN tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về khóa sổ quyết toán năm 2020 nhằm hướng dẫn cụ thể việc đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ kế toán 2020; hướng dẫn về công tác khóa sổ và kế toán NSNN; tổ chức thực hiện công tác khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2020 trên Hệ thống TABMIS theo đúng quy định.

Đến nay, hệ thống KBNN đã hoàn thành công tác khóa sổ kế toán năm 2020 trên hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng tốt yêu cầu công việc của Ngành trong điều kiện 100% đơn vị theo quy định đã tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 của KBNN.

Giải pháp giảm tải hệ thống dịch vụ công trực tuyến dịp "cao điểm"

Theo thống kê của KBNN, số lượng giao dịch chi NSNN trong tuần cuối tháng 12/2020 tăng rất cao, đạt từ 350 nghìn đến trên 400 nghìn giao dịch mỗi ngày, gấp hơn 2 lần so với lượng giao dịch chi NSNN cuối năm 2018, 2019.

Số lượng người sử dụng đồng thời trên DVCTT phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách trong dịp cao điểm luôn đạt từ 20.000 đến 23.000 người sử dụng, gấp 2 lần so với ngày bình thường của tháng 10-11/2020 và gấp 3 lần so với cao điểm cuối năm của hệ thống TABMIS (những năm cao điểm nhất).

Nhằm giảm tải cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) dịp khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2020, nhất là thời điểm 31/1/2021 - cao điểm cho chi đầu tư công, hệ thống KBNN đã thực hiện nhiều các giải pháp chuẩn bị trước và trong quá trình khóa sổ cuối năm 2020, gồm: (1) Tăng công suất tối đa hạ tầng có thể dành cho DVCTT phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách; (2) Hình thành môi trường dự phòng của DVCTT phân hệ phục vụ Kho bạc; (3) Tăng băng thông kênh truyền phía DVCTT phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách gấp đôi ngày thường; (4) Tăng cường giám sát hệ thống liên tục trong ngày và ban đêm, đồng thời tiến hành phân luồng điều tiết hệ thống, đặc biệt trong giờ cao điểm đối với DVCTT phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách; (5) Trực xử lý hỗ trợ toàn quốc bao gồm hệ thống Kho bạc và vài chục nghìn đơn vị sử dụng ngân sách mỗi ngày.

Cùng với đó, KBNN rà soát, tối ưu ứng dụng và cơ sở dữ liệu đã được nhận diện qua mốc 31/12/2020; Đẩy mạnh kết nối liên thông hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp với hệ thống DVCTT phân hệ đơn vị sử dụng ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách tại địa bàn Hà Nội theo phạm vi thí điểm Bộ Tài chính đã phê duyệt.

Theo lộ trình, trong năm 2021, KBNN sẽ tiếp tục xây dựng và trình Bộ ban hành thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực KBNN làm cơ sở pháp lý cho việc kết nối liên thông hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp với hệ thống DVCTT trên phạm vi toàn quốc để giảm tải hệ thống DVCTT và Triển khai hạ tầng mới cho hệ thống DVCTT.