Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đi động viên khóa sổ, quyết toán

H.M

Chiều 31/12/2019, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn cùng Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến thăm, động viên cán bộ công chức trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2019 tại Sở Giao dịch KBNN, Cục Kế toán Nhà nước và Cục Công nghệ thông tin.

Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước động viên công chức trực làm công tác khóa sổ, quyết toán
Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước động viên công chức trực làm công tác khóa sổ, quyết toán

Thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn đã động viên, biểu dương sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các cán bộ công chức góp phần cùng toàn ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ tạo đà vững chắc cho toàn hệ thống KBNN bước sang năm mới 2020 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cải cách hành chính và hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030…