Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Tổng cục thuế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Thuế các cấp quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.
Sẵn sàng khởi động toàn quốc hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Sẵn sàng khởi động toàn quốc hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, để triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn. Đến nay, ngànhThuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng được các yêu cầu sau kiểm thử.
Đảm bảo thông suốt hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đảm bảo thông suốt hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhằm đảm bảo thông suốt hệ thống trong quá trình thực hiện và triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 24/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực trao đổi, hướng dẫn các nội dung về quy trình quản lý, giới thiệu các chức năng của ứng dụng quản lý HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền... tới 64 điểm cầu tại các cục thuế trên cả nước.