Đảm bảo thông suốt hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việt Dũng

Nhằm đảm bảo thông suốt hệ thống trong quá trình thực hiện và triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 24/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực trao đổi, hướng dẫn các nội dung về quy trình quản lý, giới thiệu các chức năng của ứng dụng quản lý HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền... tới 64 điểm cầu tại các cục thuế trên cả nước.

Ngày 20/11/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng được các yêu cầu sau kiểm thử
Ngày 20/11/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng được các yêu cầu sau kiểm thử

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 6/11/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức kiểm thử tích hợp hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế với hệ thống của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Trong thời gian này, Tổng cục Thuế cũng tổ chức kiểm thử ứng dụng quản lý HĐĐT với sự tham gia của đại diện vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế Quảng Ninh vào ngày 4/11/2022.

Từ ngày 7/11 đến ngày 20/11/2022 đã hoàn thiện hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng được các yêu cầu sau kiểm thử. Việc triển khai vận hành  HĐĐT có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhằm giúp cán bộ, công chức toàn Ngành nắm bắt, triển khai có hiệu quả quy định về việc thực hiện HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến trao đổi, hướng dẫn các nội dung về quy trình quản lý, giới thiệu các chức năng của ứng dụng quản lý HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền... tới 64 điểm cầu tại các cục thuế trên cả nước.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) đã trao đổi các nội dung chính được quy định tại quy trình quản lý HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định 1391/QĐ- TCT ngày 23/8/2022. Đồng thời nhấn mạnh, HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là một hình thức triển khai mới của HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

Phần mềm HĐĐT ngoài những chức năng cơ bản như lập HĐĐT, có thể truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế còn có thêm chức năng gắn mã của cơ quan thuế ngay khi hóa đơn được khởi tạo mà không mất thời gian chờ đợi như hình thức hóa đơn có mã thông thường.

Bản in ra của hóa đơn có giá trị pháp lý là chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; không bắt buộc phải có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn. Trường thông tin về người mua trên hóa đơn có thể là MST hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu người mua không có MST hoặc không nhớ MST) - việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành thuế.

Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế) cũng đã chia sẻ các nội dung về mô hình triển khai hệ thống CNTT, điểm mới của quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và giới thiệu các chức năng của ứng dụng quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; các hướng dẫn về việc sử dụng chức năng của ứng dụng quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

 

Ngày 28/9/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 464/TB-TCT về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Theo đó, cơ quan Thuế các cấp triển khai nâng cấp hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu HĐĐT; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền.