Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường khu vực châu Á - châu Phi năm 2021

Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường khu vực châu Á - châu Phi năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức cho sự phát triển kinh tế toàn cầu khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại bị tác động tiêu cực do công tác phòng chống dịch quá mức của một số nước, tình trạng thiếu vỏ công-ten-nơ, giá một số mặt hàng nguyên vật liệu tăng cao.