Kinh nghiệm quốc tế về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kinh nghiệm quốc tế về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Mục tiêu cổ phần hóa (CPH) của Việt Nam được xác định trong Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần bao gồm: Cải thiện cấu trúc thị trường và hiệu quả của nền kinh tế, tăng cường nguồn lực thực hiện các chính sách tài khoá, cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chuyển dần các hoạt động kinh tế sang khu vực tư nhân. Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải có hình thức cổ phần hóa phù hợp. Bài viết khái quát các hình thức cổ phần hóa của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra kinh nghiệm cho quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Trung Quốc bơm tiền vào nền kinh tế, thúc đẩy khu vực tư nhân

Trung Quốc bơm tiền vào nền kinh tế, thúc đẩy khu vực tư nhân

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đang tăng cường cung cấp nguồn vốn giá rẻ cho các ngân hàng bằng cách cắt giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc. Đây được xem là một trong những nỗ lực để tạo nền thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2020.
Tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến đạt 6,0%

Tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến đạt 6,0%

Theo nhận định của cuốn “Vượt qua trở ngại” - Ấn phẩm tháng 4/2019 về Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, ra mắt ngày 24/4, mặc dù những bất định về chính sách thương mại đã phần nào giảm bớt, nhưng tăng trưởng thương mại toàn cầu dự kiến sẽ còn khiêm tốn.
 Vốn tư nhân đổ vào năng lượng tái tạo

Vốn tư nhân đổ vào năng lượng tái tạo

Việt Nam đang đứng trước sức ép về nhu cầu năng lượng tăng cao. Trong khi tài chính công và nguồn vốn ưu đãi không đáp ứng đủ,việckhuyến khích khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, được nhiều ý kiến ủng hộ.