6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. Theo đó, Chương trình này đưa ra các nội dung hỗ trợ với các doanh nghiệp tư nhân được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững.
Thêm nhiều lực đẩy hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Thêm nhiều lực đẩy hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025” đảm bảo nguyên tắc quy định; đồng thời, chủ trì xem xét bố trí dự toán NSNN hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật NSNN.
Amway tổ chức sự kiện Mega Day 2020 - khởi tạo "hành trình mới"

Amway tổ chức sự kiện Mega Day 2020 - khởi tạo "hành trình mới"

Amway Việt Nam khai mạc triển lãm Mega Day 2020 - chủ đề “Khởi tạo hành trình mới” tại Trung tâm Hội chợ và Triển Lãm Sài Gòn từ ngày 7-8/11/2020. Mega Day là sự kiện lớn nhất năm 2020 của Amway Việt Nam, được tổ chức theo chuẩn quốc tế từ ý tưởng, hình ảnh, công nghệ, đến cách thực hiện.
Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Ngày 11/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” nhằm tập trung thảo luận để nhìn nhận rõ các vấn đề cốt lõi mang tính thời đại, từ đó đề xuất các cách thức và giải pháp ứng phó phù hợp.