Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Trong năm 2023, dự báo nền kinh tế trong nước và toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Do đó, việc phát triển thị trường vốn cần được triển khai đồng bộ với các nhóm giải pháp từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển toàn diện các cấu phần thị trường, đa dạng sản phẩm... đến tăng cường quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả.