Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu này phân tích tác động của các nhân tố đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ việc tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhóm tác giả đề xuất xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công và đo lường sự tác động của các nhân tố này. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực kế toán đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
Phát triển các kỹ năng kế toán nhằm hướng đến thông tin tài chính hữu ích

Phát triển các kỹ năng kế toán nhằm hướng đến thông tin tài chính hữu ích

Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới kế toán của Việt Nam phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là việc nâng cao các kỹ năng, kiến thức của người làm kế toán. “Người làm kế toán cần có các kỹ năng để xử lý dữ liệu và trình bày các dữ liệu đó trên Báo cáo tài chính (BCTC), biến các con số khô khan trở thành các con số biết nói” đây là lời chia sẻ của ông Trịnh Đức Vinh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính).